Spotkania informacyjne

Informujemy, iż w miesiącu czerwcu dodatkowo planuje się przeprowadzenie naborów wniosków z zakresu:

  1. Rozwijania działalności gospodarczej w ramach celu ogólnego nr I, tj. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej Grupy Działania, przedsięwzięcie:  I.4.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD.
  2. Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, przedsięwzięcia:  III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne, oraz III.4.1 Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych w.w. zapraszamy na spotkania informacyjne oraz doradztwo w naszym biurze.

Comments are closed.