SPOTKANIA INFORMACYJNE 17-18 czerwca 2019 r.

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. w gminach obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbyły się spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Comments are closed.