Składka Członkowska na 2023 rok

Na podstawie Uchwały Nr 6/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na 2023 rok - wysokość składki rocznej na 2023 rok wynosi 20 zł od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób prawnych. Z wpłaty składki rocznej zwolnione zostały organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

W związku z powyższym prosimy zobowiązanych Członków Stowarzyszenia do przekazania składki członkowskiej w wysokości 20 zł na konto Stowarzyszenia, tj. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba Nr konta 25 9434 1083 2003 1300 0345 0001. Termin wpłaty składki upływa z dniem 15.09.2023 r.

Poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr 6/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na 2023 rok.

 

A.B.

Comments are closed.