Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 4/2019

W dniu 4 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr 4/2019 w zakresie "Podejmowania działalności gospodarczej", w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 04.12.2019.

 

Opublikowano: 10.12.2019 r.

Comments are closed.