Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 3/2016

W dniu 11 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr 3/2016 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 11.02.2017.

Lista wybranych operacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej na posiedzeniu Rady w dniu 11 lutego 2017 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Rozwijania działalności gospodarczej" w ramach naboru nr 3/2016 realizowanego przez Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania"

Opublikowano: 17.02.2017 r.

Comments are closed.