Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 6/2020

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr:

6/2020 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 22.10.2020 r.

Opublikowano: 23.10.2020 r.

Comments are closed.