Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 4/2019, nr 6/2019 oraz nr 7/2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym zostały rozpatrzone protesty.

Złożone protesty dotyczyły naborów: nr

  • 4/2019 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 202 (jeden protest);
  • 6/2019 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (cztery protesty);
  • 7/2019 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (cztery protesty).

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 06.12.2019 r.

Opublikowano: 12.12.2019 r.

Comments are closed.