Rozstrzygnięcie protestów w ramach naborów nr 5/2017 oraz nr 6/2017

W dniu 22 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym zostały rozpatrzone protesty.

Złożone protesty dotyczyły naborów: nr 5/2017 oraz 6/2017 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 22.08.2017.

 

Opublikowano: 28.08.2017 r.

Comments are closed.