Rozstrzygnięcie konkursu “Produkt miodem słodzony” w trakcie imprezy plenerowej “Dni Miodu w Bojanowie”

W dniu 13 sierpnia 2017 r. w miejscowości Bojanów, Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. Konkurs kulinarny pt. "Produkt miodem słodzony" w trakcie imprezy plenerowej "Dni Miodu w Bojanowie".

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury miało na celu: promocja tradycji i kultury lokalnej, promocja lokalnego produktu (miodu) i gospodarstw pasiecznych. Wydarzenie było doskonałą szansą na zapoznanie się z historią, tradycją, ale także charakterem i potencjałem regionu pod względem kulturalnym. W czasie wydarzenia prezentowane były okoliczne pasieki oraz lokalne gospodarstwa związane z produkcją miodu.

Rywalizacja w konkursie kulinarnym "Produkt miodem słodzony" polegała na zaprezentowaniu produktów kulinarnych na bazie miodu lub z wykorzystaniem miodu w potrawie. W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich jak i osoby indywidualne nie tylko z obszaru LGD, ale również spoza tego obszaru. Zgłoszenia do konkursu przyjmowano od 7 do 11 sierpnia 2017 r. Jury dokonało oceny potraw zgłoszonych do konkursu biorąc pod uwagę: smak potrawy, oryginalność, łatwość przyrządzenia, czas potrzebny do przygotowania. Dania konkursowe zostały przyjmowane w dniu 13 sierpnia 2017 r. podczas imprezy "Dni Miodu w Bojanowie", o godz. 18.30 zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz dokonano wręczenia nagród. Wyniki konkursu dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie: http://gok.bojanow.pl/bojanow/992-wyniki-konkursu-produkt-miodem-s%C5%82odzony-2017.html

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność .

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie na organizację Konkursu kulinarnego pt. "Produkt miodem słodzony" w trakcie imprezy plenerowej "Dni Miodu w Bojanowie" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.