Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Prezentowany raport z wdrażania „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” został opracowany w związku z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Raport ten został opracowany przez Spółkę Conectedness przy wsparciu Fundacji Socjometr w okresie od 9 marca do 30 czerwca 2022 r. i był efektem przeprowadzonej ewaluacji ex-post w oparciu o wypracowane na potrzeby opracowania raportu narzędzia badawcze.

Dla nas jako wdrażających Lokalną Strategię budującą jest informacja zawarta w podsumowaniu jaka została sformułowana przez ewaluatorów: „Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” reagowała na wskazane w LSR problemy obszaru LGD i tym samym tworzyła odpowiednie warunki do jego rozwoju. Udało się w konsekwencji zrealizować sporo operacji związanych z przedsiębiorczością czy infrastrukturą. Nie ma większych obaw co do realizacji założonych wskaźników. Ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców gmin obszaru LGD pokazują, że członkowie społeczności lokalnych doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż korzystają z infrastruktury, która powstała dzięki działaniom LGD, a także brali udział w lokalnych imprezach dofinansowywanych przez LGD…”.

Raport ewaluacyjny – plik do pobrania

S.S.

Comments are closed.