Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania

Wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób ciągły towarzyszyć będzie proces systematycznego zbierania i analizowania informacji zarówno pod względem jakości jak i ilości realizowanych działań. Pod tym względem badany jest poziom osiągniętych celów i rezultatów, jakość realizowanych działań oraz proces wydatkowania środków, przeznaczonych na poszczególne zamierzenia (operacje, działania własne LGD).

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania” za 2017 rok.

Comments are closed.