Pyszne smaki lasowiackiej ziemi

W dniu 24 czerwca 2018 r. w miejscowości Pysznica, Dom Kultury w Pysznicy wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi". Finał konkursu odbył się podczas XI Królewskiego Jarmarku - Pysznica 2018.

Zorganizowany konkurs kulinarny "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi" promował produkty regionalne, a przy tym rękodzieło i twórczość artystyczną z wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Głównym jego celem była promocja kuchni regionalnej oraz zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD. Konkurs kulinarny był wydarzeniem, które zarówno zintegrowało, jak i pobudziło aktywność społeczności lokalnej, a tym samym wpłynęło na rozwój społeczny mieszkańców.

Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach:

Kategoria I –  produkty i dania mięsne

Kategoria II – produkty i dania jarskie

Kategoria III – wyroby piekarnicze i cukiernicze

Kategoria IV - nalewki i inne napoje tradycyjne.

W konkursie udział wzięły  zarówno osoby prywatne, koła gospodyń wiejskich jak i stowarzyszenia.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dom Kultury w Pysznicy na organizację wydarzenia pt. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.