Pyszne smaki lasowiackiej ziemi

Dom Kultury w Pysznicy  oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi" na XIV Królewskim Jarmarku Pysznica 2023, który odbędzie się w dniu 18 czerwca 2023 r. w Pysznicy.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

S.S.

Comments are closed.