“Pyszne Smaki Lasowiackiej Ziemi”

W dniu 26 czerwca 2022 r. na terenie Stadionu Sportowego Olimpii Pysznica, Dom Kultury w Pysznicy wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar  LGD pt. „Pyszne Smaki Lasowiackiej Ziemi".

Konkurs na "Pyszne Smaki Lasowiackiej Ziemi" odbył się w specjalnie przygotowanym namiocie, w którym to uczestnicy mogli ustawić swoje stoiska promocyjne i wyeksponować produkty. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 potraw w czterech kategoriach:

  • Kategoria I – produkty i dania mięsne,
  • Kategoria II – produkty i dania jarskie,
  • Kategoria III – wyroby piekarnicze i cukiernicze,
  • Kategoria IV – nalewki i inne napoje tradycyjne.

Około godziny 15.00 komisja konkursowa rozpoczęła ocenę potraw połączoną z degustacją, zwycięzców wyłoniono na podstawie kryteriów tj.: smak, historia i tradycja wykonania, aranżacja wykonania i podanie. Wszystkim wyróżnionym zostały wręczone wspaniałe nagrody oraz dyplomy.

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować  organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Przyczyniło się to do promocji Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz Gminy Pysznica poprzez wykorzystanie zasobów ludzkich, kulturowych oraz skarbów kuchni regionalnej.

Dom Kultury w Pysznicy na organizację wydarzenia „Pyszne Smaki Lasowiackiej Ziemi” uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

Comments are closed.