Pyszne smaki lasowiackiej ziemi

W dniu 16 czerwca 2019 r. w Pysznicy, Dom Kultury w Pysznicy wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Pyszne Smaki Lasowiackiej Ziemi".

Konkurs kulinarny "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi" zorganizowany został podczas imprezy plenerowej pn. XII Królewski Jarmark - Pysznica 2019.

Celem Konkursu było podtrzymywanie tradycji charakterystycznych dla danego regionu oraz kultywowanie i popularyzacja sztuki ludowej. Konkurs miał także na celu pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w promocję rodzimych produktów regionalnych.

Konkurs przeprowadzony został w następujących kategoriach:

  1. Kategoria I – produkty i dania mięsne
  2. Kategoria II – produkty i dania jarskie
  3. Kategoria III – wyroby piekarnicze i cukiernicze
  4. Kategoria IV - nalewki i inne napoje tradycyjne

Ocena dokonana została w oparciu o takie kryteria jak: historia i tradycja wykonania, smak, aranżacja wykonania i podania. Laureatom I-III miejsc przyznane zostały nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki.

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować grupy i organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Wydarzenie umożliwiło zaprezentowanie kulinarnych umiejętności lokalnych stowarzyszeń oraz zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i kulturalnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Dom Kultury w Pysznicy na organizację wydarzenia pt. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.