Przyjęto “Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

W dniu 21 grudnia 2015 r., Uchwałą nr 85/2015 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” jednogłośnie przyjęło „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (LSR).

LSR 2014 - 2020 - 21.12.2015

Comments are closed.