Propozycja zmian lokalnych kryteriów wyboru

W dniu 10 marca 2017 r., do biura Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" złożony został wniosek Członka LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w zakresie "Pozostałych działań konkursowych".

Zgodnie z załącznikiem do LSR pn. „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju” oraz Procedurą zmiany lokalnych kryteriów wyboru mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Treść wniosku oraz propozycja zmian lokalnych kryteriów wyboru znajduje się poniżej.

Wniosek oraz propozycja zmian lokalnych kryteriów wyboru w zakresie "Pozostałych działań konkursowych"

Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na Formularzu proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru do dnia 1 kwietnia br. „Formularz proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru” dostępny jest również w Biurze LGD w Nowej Dębie oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach w wersji papierowej.

Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres e-mailowy: biuro@lasowiacka.pl lub złożyć osobiście w Biurze LGD, tj. ul. Słowackiego 1 A w Nowej Dębie lub Plac Kościuszki 5/3 w Zaleszanach.

Opublikowano: 17 marca 2017 r.

Comments are closed.