Promocja dziedzictwa kulinarnego LGD podczas święta mieszkańców Woli Baranowskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Baranowskiej oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Promocja dziedzictwa kulinarnego LGD podczas święta mieszkańców Woli Baranowskiej", które odbędzie się w dniu 11 maja br.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.