Projekt grantowy

Miło nam poinformować, iż Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o ustalenie dostępnych  kwot dla naboru na realizację projektu grantowego w ramach celu ogólnego nr II tj. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania.

W związku z powyższym, przewidujemy, iż w drugiej połowie miesiąca lipca zostanie ogłoszony nabór wniosków o tzw. powierzenie grantu.

Planowany do realizacji grant dotyczyć będzie inwestycji, ukierunkowanych na realizację działań związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego tj. np. poprzez zakup wyposażenia do miejsc aktywności społeczności lokalnych, które mają miejsce na terenie LGD i działają m.in. na rzecz osób 50+.

Przykładem takiego grantu może być rozwój zainteresowań związanych z dziedzictwem lokalnym tj. kuchnią lokalną / regionalną, rękodziełem, obyczajowością oraz innymi formami edukacyjnymi w w.w. obszarze. Tego typu założenia do realizacji operacji mają niewątpliwy wpływ na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych (zgodność z przedsięwzięciem wskazanym w Lokalnej Strategii Rozwoju) tj. poprzez doposażenie miejsc zwiększających kompetencje społeczne w w.w., tym samym jest to zgodne z celem szczegółowym, który wskazuje w realizacji operacji zastosowanie niezbędnych elementów infrastruktury – tego typu działania mogą zostać zrealizowane np. w oparciu o publiczną ogólnodostępną infrastrukturę kulturalną.

Wszystkie zainteresowane organizacje, które chciałyby przystąpić na obszarze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” do realizacji tego typu przedsięwzięć zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur, po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Comments are closed.