Pożegnanie wakacji

Klub Sportowy "WISAN" Skopanie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Pożegnanie wakacji", które odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. w miejscowości Skopanie  (Gmina Baranów Sandomierski).

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.