Pożegnanie wakacji

W dniu 15 września 2019 r. w Skopaniu (Gmina Baranów Sandomierski), Klub Sportowy "WISAN" Skopanie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Pożegnanie wakacji".

W trakcie wydarzenia przeprowadzony został turniej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, w którym udział wzięło 7 drużyn. Za udział i zaangażowanie każdy uczestnik turnieju otrzymał medal oraz drobną nagrodę rzeczową.

WYNIKI TURNIEJU:

I miejsce – Stal Nowa Dęba

II miejsce – Stal Mielec

III miejsce – Stal II Mielec

IV miejsce – AP Wola Baranowska.

Po zakończonym turnieju dokonano poświęcenia oraz oficjalnego otwarcia stadionu oraz nowowybudowanej trybuny oraz rozstrzygnięto "Konkurs na Wzorową Działkę w Skopaniu", a przez ulice przejechała parada motocykli Grupy Pinokia, która zakończyła część oficjalną imprezy. Kolejnym punktem wydarzenia był występ zespołu młodzieżowego "NEON" z Baranowa Sandomierskiego. Zabawa taneczna przy zespole "Randez Vouz" zakończyła imprezę. Nie zabrakło licznych atrakcji dla całych rodzin.

Zrealizowana impreza promująca obszar LGD pn. "Pożegnanie wakacji" przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski. Zrealizowana impreza była inicjatywą wypływającą z potrzeb lokalnej społeczności. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia spowodowało pobudzenie świadomości społecznej mieszkańców, wzajemnej integracji, także osób z grup defaworyzowanych, w wydarzeniu udział wzięli bowiem przedstawiciele różnych pokoleń, zawodów i grup społecznych, powodując wzajemną wymianę doświadczeń, pomysłów, a także pojawiających się problemów.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Klub Sportowy "WISAN" Skopanie na organizację wydarzenia pt. "Pożegnanie wakacji" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.