Popularyzowanie współpracy międzysektorowej w SOK w Nowej Dębie

Popularyzowanie współpracy międzysektorowej w SOK w Nowej Dębie.
Współpraca międzysektorowa to dobrowolna relacja pomiędzy różnymi podmiotami skoncentrowanymi na odmiennych celach, w której to relacji podmioty te łączą siły, by osiągnąć wspólny cel. Działania każdego z podmiotów reprezentującymi odmienne sektory są inne, każdy z nich pełni odrębną rolę w lokalnej społeczności i cechuje się jak to wskazano powyżej odmiennymi celami.
Dostrzegając korzyści z takiej formy współpracy w bieżącym roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie (SOK) zrealizował projekt dofinansowany przez Stowarzyszenie „Lasowiacka  Grupa Działania”. Projekt którego tytuł brzmi: „Promocja kultury lasowiackiej poprzez propagowanie rękodzieła, wyrobów kulinarnych i tradycyjnych z wykorzystaniem drewnianych domków wystawienniczych” umożliwił zakup 10 drewnianych stoisk - domków handlowych.
Domki te są jednym z narzędzi służących rozwojowi współpracy międzysektorowej. Są one udostępniane zainteresowanym podmiotom / osobom podczas organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury imprez plenerowych.
Dzięki swej funkcjonalności domki już niejednokrotnie przyczyniły się do promocji rękodzieła, produktów tradycyjnych, promocji działalności społecznej realizowanej przez działające w regionie organizacje pozarządowe, czy też do prowadzenia działalności handlowej realizowanej przez podmioty gospodarcze powiązane tematycznie z poszczególnymi wydarzeniami. Dostęp do infrastruktury technicznej umożliwi też prowadzenie małej działalności gastronomicznej.
Różnorodność możliwych form współpracy wykorzystującej zakupione w ramach projektu domki niejednokrotnie wpływała na wzrost atrakcyjności i zainteresowania organizowanymi przez Samorządowy Ośrodek Kultury wydarzeniami oddziaływując bezpośrednio na ich wymiar zarówno ekonomiczny jak i społeczny.
Mając na uwadze korzyści płynące z współpracy międzysektorowej Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza zainteresowane skorzystaniem z domków handlowych w trakcie realizowanych przez SOK wydarzeń podmioty i osoby.
Niebawem Jarmark Bożonarodzeniowy (15 – 17 grudnia)! Serdecznie Zapraszamy!
S.S.

Comments are closed.