Poprawa możliwości do działania Koła Gospodyń Wiejskich w Goliszowcu poprzez doposażenie organizacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Goliszowcu Goliszowianki zakończyło realizację zadania.: Poprawa możliwości do działania Koła Gospodyń Wiejskich poprzez doposażenie organizacji, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu sprzętu wysokiej jakości: zmywarka, kuchnia gazowo-elektryczna, lodówka, bemar elektryczny oraz stół ze zlewem. Realizacja projektu umożliwi rozwój zainteresowań kulinarnych szczególnie wśród głównych beneficjentów, tj. osoby 50+, mieszkańców oraz  organizacje wydarzeń kulturalnych spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych. . Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Goliszowcu "Goliszowianki".

Zadanie pn. Poprawa możliwości do działania Koła Gospodyń Wiejskich poprzez doposażenie organizacji w ramach projektu grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 10911,00 zł

Kwota grantu: 10911,00 zł

 

Comments are closed.