Ponowna ocena wniosku w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 2 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", w sprawie ponownej oceny wniosku złożonego w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Ponowna ocena dotyczyła naboru 6/2020 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 2.12.2020 r.

Lista wybranych operacji w ramach naboru 6/2020

Opublikowano: 04.12.2020 r.

Comments are closed.