Ponowna ocena wniosków w ramach naboru 4/2019, 6/2019, 7/2019 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w sprawie ponownej oceny wniosków w ramach naboru 4/2019, 6/2019, 7/2019 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Ponowna ocena wniosków dotyczyła naborów nr:

4/2019 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;

6/2019 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020;

7/2019 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbytego w dniu 29.01.2020r.

Lista wybranych operacji w ramach naboru 4/2019

Lista wybranych operacji w ramach naboru 6/2019

 

Opublikowano: 07.02.2020r.

Comments are closed.