Polski wrzesień

W dniu 16 września 2018 r. w miejscowości Wola Baranowska (gm. Baranów Sandomierski), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Polski wrzesień".

Impreza promująca obszar LGD rozpoczęła się o 15:00 po mszy polowej. W ramach wydarzenia zrealizowano m.in. montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej oraz prezentację tańców. Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie nagrodzeni w gminnym konkursie piosenki i pieśni patriotycznej podczas występu chóru "Chorus Familiaris". Koncert patriotyczny był bowiem dodatkową atrakcją i niespodzianką dla uczestników wydarzenia. Wszyscy przybyli, dzięki rozdanym śpiewnikom mogli wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie. Podczas imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnych oraz gminnych konkursów wraz z wystawą prac. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach otrzymali nagrody zakupione z przyznanej kwoty dofinansowania.

Posumowaniem wydarzenia była rekonstrukcja bitwy dot. kampanii wrześniowej w wykonaniu Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. Wojciecha Lisa "Mściciel" z Mielca. Ważnym elementem wzbogacającym wydarzenie stała się obecność przedstawicieli Żołnierzy Obrony Terytorialnej Kraju oraz przedstawicieli Jednostki Wojskowej - 16 Batalionu Saperów w Nisku, którzy zaprezentowali wozy bojowe oraz sprzęt saperski.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu na organizację wydarzenia pt. "Polski wrzesień" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.