Piknik Rodzinny w Stanach

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. Piknik Rodzinny podczas, którego odbędzie się ogłoszenie wyników Turnieju Piłki Nożnej o Puchar św. Jana Gwalberta. Piknik Rodzinny odbędzie się w dniu 8 lipca br., rozpoczęcie o godz. 17:00 na placu parafialnym przy Domu Św. Józefa w Stanach.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Comments are closed.