Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej – minister podpisał rozporządzenie

W ostatnich dniach zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Wprowadza ono szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.
W projekcie rozporządzenia wprowadzono szereg ułatwień dla podmiotów, w tym rolników i pszczelarzy, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego.
Rozszerzeniu uległ katalogu produktów, wprowadzono podwyższenie limitów wielkości produkcji, określono minimalne wymagania higieniczne i szereg innych ułatwień.
Wymagania weterynaryjne dotyczące sprzedaży pezpośredniej (nowe rozporządzenie) dostępne są na stronie  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Comments are closed.