Najpiękniejsze stoisko kulinarne

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Najpiękniejsze stoisko kulinarne", które odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2019 r. w miejscowości Dąbrówka Pniowska (gmina Radomyśl nad Sanem).

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.