Najpiękniejsze stoisko kulinarne

W dniu 15 sierpnia 2019 r. w Dąbrówce Pniowskiej (Gmina Radomyśl nad Sanem), Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Najpiękniejsze stoisko kulinarne".

W trakcie wydarzenia przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a także odbyła się degustacja potraw. Na stoiskach kulinarnych znalazły się różne potrawy, ciasta, bułeczki, rogaliki. Odbyła się również prezentacja wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez mieszkańców Gminy. Uczestnicy wydarzenia brali udział w konkursach i wspólnych zabawach, które przyczyniły się do aktywizacji lokalnej społeczności.

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować grupy i organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Wydarzenie umożliwiło zaprezentowanie kulinarnych umiejętności lokalnych stowarzyszeń oraz zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i kulturalnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach na organizację wydarzenia pt. "Najpiękniejsze stoisko kulinarne" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.