Mobilna kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie zakończyło realizację zadania pn.: Mobilna kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu grilla gazowego, robota kuchennego, stołów oraz krzeseł. Realizacja projektu umożliwi pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych oraz  przygotowanie regionalnych potraw serwowanych na uroczystościach. Zaangażowanie głównych beneficjentów tj. osób 50+ pozwoli na dotarcie do zasobów wiedzy  związanych z naszym dziedzictwem kulinarnym. Doposażenie obiektu będącego miejscem spotkań mieszkańców Zbydniowa niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie.

Zadanie pn. Mobilna kuchnia Koła Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie, w ramach projektu grantowego pt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 8918,01 zł

Kwota grantu: 8918,00 zł

 

Comments are closed.