Międzypokoleniowe rozpoczęcie wakacji z mieszkańcami Skopanie Osiedle

W dniach 23-24 czerwca 2018 r. w miejscowości Skopanie (Gmina Baranów Sandomierski), Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Międzypokoleniowe rozpoczęcie wakacji z mieszkańcami Skopanie Osiedle".

W sobotę 23.06.2018 r. rozpoczęto imprezę zapraszając wszystkich na dyskotekę pod gwiazdami. Kolejny dzień rozpoczęto symbolicznym otwarciem ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej w parku osiedlowym. Zaproszeni goście przecięli wstęgę otwierając symbolicznie ulice oraz utworzoną otwartą strefę rekreacji i aktywności sportowej. Uczestnicy uroczystości wraz Gminną Orkiestrą Dętą i zespołem "Tamburetki" przemaszerowali ulicami Skopania do miejsca głównej uroczystości.

Licznie zgromadzona publiczność z zainteresowaniem podziwiała występy przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół w Skopaniu. Wspaniale zaprezentował się również zespół taneczny Flesh przedstawiając ciekawe układy taneczne. Każde dziecko uczestniczące w występach otrzymało słodki upominek. Dodatkowo każdy przybyły na imprezę otrzymał zielony  balonik promujący obszar LGD.

W czasie imprezy został rozstrzygnięty Konkurs Rodzinny "Wakacyjna fraszka", który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Baranów Sandomierski. Do organizatorów wpłynęło blisko 60 prac, z których najlepsze zostały wyeksponowane  na wystawie prac. Za pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej Koło przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skopaniu na organizację wydarzenia pt. "Międzypokoleniowe rozpoczęcie wakacji z mieszkańcami Skopanie Osiedle" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.