MCQ 2018

Stowarzyszenie "DĄB" w Nowej Dębie zakończyło realizację zadania pn.: „MCQ 2018” w ramach projektu grantowego pn.: Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD. W ramach projektu zorganizowano wydarzenie rekreacyjno-sportowe pt. MCQ 2018, którego głównym celem oprócz współzawodnictwa sportowego była integracja uczestników, zdobywanie umiejętności, a także możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Mimo, że wydarzenie miało formę amatorskich przejazdów było bardzo widowiskowym wydarzeniem, którego formuła była formą piknikową, umożliwiającą spędzenie czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Zadanie pn. „MCQ" w ramach projektu grantowego pn. Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

Comments are closed.