Majówka kulturalna – Zaklików 2022

W dniach 1 i 3  maja 2022 r. na Rynku w Zaklikowie, Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar  LGD podczas „Majówki kulturalnej - Zaklików 2022”.

Majówka Kulturalna rozpoczęła się 1 maja od I Przeglądu Kapel Podwórkowych. Występy poprzedzał pokaz tańca hip -hop, w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia prowadzone w Zaklikowie i Lipie. Następnie na scenie umiejscowionej w zaklikowskim parku zaprezentowały się: Kapela Podwórkowa ze Szczebrzeszyna, Kapela Podwórkowa Wigibusy z Biłgoraja, Kapela Podwórkowa Swojacy z Kraśnika. Reakcja publiczności na występy artystów, potwierdza że kapele podwórkowe nadal są chętnie słuchane i lubiane. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali również harcerze z V Szczepu Harcerskiego „Brzask” z Zaklikowa, którzy podczas występu wykonali piękne pieśni harcerskie. Oprócz części artystycznej organizatorzy przygotowali dla wszystkich chętnych konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Pierwszy z nich to konkurs na najładniejszy tradycyjny kosz piknikowy, w którym wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zdziechowic.

„Konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy” oraz całe wydarzenie GRAMY w ZIELONE Zaklików 2022, promowało tradycje lokalne i stwarzało możliwość do zintegrowania okolicznych społeczności. Czynne uczestnictwo i zaangażowanie się w przygotowanie potraw w koszu piknikowym jak za dawnych lat przyczyniło się integracji, poczucia tożsamości kulturowej. Była to okazja aby spotkały się pokolenia i różne grupy społeczne. Każdy miał możliwość zobaczyć i posmakować dań z „ogniska”. Łączenie pokoleń (seniorzy i dzieci) to dodatkowy atut wydarzenia, przekazywanie tradycji i jej poszanowanie wpłynie bezpośrednio na relacje międzyludzkie. Spotkania różnych grup społecznych, samorządowców oraz organizacji pozarządowych stworzyło okazję do rozmów i integracji. Takich spotkań nie organizuje się często, a są niezbędne do tworzenia dobrych relacji, są przyczynkiem do tworzenia wspólnych przedsięwzięć dla społeczności.

Oprócz tego zgromadzeni w zaklikowskim parku mieszkańcy Zaklikowa i okolicznych miejscowości, chętnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania”, która wsparła finansowo organizację tegorocznej Majówki Kulturalnej. Dla dzieci była dostępna darmowa strefa zabaw.

We wtorek 3 maja w zaklikowskim parku miały miejsce uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Zgromadzone poczty sztandarowe wraz z delegacjami złożyły wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudzkiego. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości podkreśliła obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych oraz uroczysta warta honorowa pełniona przez harcerzy z V Szczepu Harcerskiego „Brzask” z Zaklikowa oraz koncert Chóru Gloria. Wzruszającym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu przez uczestników uroczystości w akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Zdziechowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie na organizację wydarzenia „Majówki kulturalnej - Zaklików 2022 uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

S.S.

Comments are closed.