LSR na lata 2014 – 2020 złożona w Urzędzie Marszałkowskim

30 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego został złożony wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
na lata 2014-2020. Przygotowanie strategii oraz wszystkich niezbędnych załączników
i dokumentów poprzedzone było kilkoma miesiącami intensywnych prac.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które podczas całego etapu formułowania zapisów strategii wspierały nas, przekazując niezbędne dane oraz swoje uwagi i sugestie.

Obecnie LSR podlega ocenie a wynikiem jej pozytywnej weryfikacji będzie podpisanie umowy ramowej na jej wdrażanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu wybór LSR dokonuje się w terminie czterech miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Z niecierpliwością czekamy zatem na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. O dalszych szczegółach związanych z wyborem LSR będziemy Państwa informować na bieżąco.

W celu uzyskania informacji dotyczących warunków ubiegania się o wsparcie finansowe za pośrednictwem LGD zapraszamy do Biura w Nowej Dębie w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 15 846 22 19) oraz do Biura Zamiejscowego w Zaleszanach w godz. 7.30 – 15.30
(tel. 15 845 07 78).

Comments are closed.