Lista rankingowa ofert na realizację wydarzeń/imprez promocyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dokonał oceny ofert na realizację wydarzeń/imprez promujących obszar LGD, planowanych do realizacji w 2018 r. w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu do dofinansowania przyjętych zostało dziesięć ofert. Poniżej przedstawiamy Listę rankingową ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych.

Lista rankingowa ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych w 2018 r.

Comments are closed.