Lista rankingowa ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 23 marca 2022 r. zamieściło ogłoszenie na stronie internetowej o prowadzonym naborze ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych w 2022 roku.

W terminie od 24.03.2022 r. do 01.04.2022 r. do Biura Stowarzyszenia wpłynęło dziesięć ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych        w 2022 roku.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dokonał oceny  i wyboru ofert na realizację imprez/wydarzeń promujących obszar LGD, planowanych do realizacji w 2022 r. w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które wpłynęły do Biura Stowarzyszenia.

Na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu do dofinansowania przyjętych zostało dziesięć ofert. Poniżej przedstawiamy "Listę rankingową ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych w 2022 roku".

Lista rankingowa ofert na realizację imprez  /  wydarzeń promocyjnych w 2022 r

S.R.

Comments are closed.