Lasowiackie Kluby Seniora – czyli seniorzy na start

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zostało laureatem konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszonego w ramach rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Projekt ten nosi nazwę „Lasowiackie Kluby Seniora” i stanowi kontynuację realizowanego pomysłu z roku 2015, kiedy to Stowarzyszenie rozpoczęło aktywną realizację zadań na rzecz seniorów. Łączna wielkość wsparcia finansowego na ten projekt wynosi blisko 200 tys. PLN.  Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu  i będzie trwać do końca tego roku. Koordynatorem projektu z ramienia LGD jest Robert Bąk.

Projekt ten ma na celu realizację  interaktywnego programu zajęć na rzecz seniorów w 9-ciu gminach, na których LGD prowadzi bezpośrednie działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Łącznie wsparciem zostanie objętych 135-ciu seniorów z miejscowości: Kępie Zaleszańskie (gmina Zaleszany), Stany (gmina Bojanów), Chwałowice (gmina Radomyśl nad Sanem), Zaklików, Gorzyce, Chmielów (gmina Nowa Dęba), Baranów Sandomierski, Jastkowice (gmina Pysznica) oraz Grębów. Do działań na rzecz seniorów zostanie również włączonych 45-ciu młodych wolontariuszy (13-24 lat), którzy w ramach projektu zaangażują się aktywnie we wszystkie rodzaje działań na rzecz seniorów i będą je wspierać. Wsparciem dla działań Klubów Seniora będzie również zespół 27 Animatorów – liderów społecznych z w/w gmin i miejscowości (po 3 na Klub), których rolą jest koordynowanie pracy klubów z poziomu lokalnego (gminnego) .

Lasowiackie Kluby Seniora oferują swym uczestnikom udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo, gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp., zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą,  kulinarne warsztaty potraw świątecznych a także wycieczkę krajoznawczą do Sanoka.

Piotr Pastuła – na co dzień Dyrektor Biura  LGD –  o tym zadaniu publicznym: „Lasowiackie Kluby Seniora stanowią odpowiedź na problem wykluczania społecznego osób starszych. Dzięki tej inicjatywie dokonuje się reintegracja społeczna tej grupy mieszkańców. Posiadane już doświadczenia w obszarze prowadzenia Klubów Seniora pokazują, że pomysł zyskuje aprobatę i zainteresowanie ze strony mieszkańców 60+. Pozyskane środki finansowe pozwolą grupie seniorów aktywnie i pożytecznie spędzić czas a także sprzyjać będą pobudzaniu seniorów do aktywnego włączania się w inne obszary aktywności publiczno-społecznej. ”

Comments are closed.