„Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy”

Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” zakończyło realizację zadania pn.: „Kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych podczas święta miejscowości Durdy” w ramach projektu grantowego pn.: Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno – oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD, którego celem było wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD. W ramach projektu przeprowadzono 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu lokalnych potraw regionalnych i tradycyjnych oraz dań z wykorzystaniem darów natury. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę w kuchni oraz nowoczesną aranżacją dań na talerzu. Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowali podczas Święta miejscowości 19 sierpnia. Prezentacja dań cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każdy mógł skosztować 10 różnych dań przygotowanych przez uczestników.

Comments are closed.