„Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!”-zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW Róża

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie „Róża” zakończyło realizację zadania pn.: „Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!”- zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW Różaktórego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne.

Działania jakie umożliwi realizacja projektu to różnego rodzaju prezentacje, czy też warsztaty kulinarne które będą realizowane przez ich głównych beneficjentów tj. osoby 50+, mieszkańców obszarów wiejskich. Utworzenie miejsca z odpowiednią infrastrukturą ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. Wskazany dla zadania zakres tj. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” jest ściśle powiązany z realizowanym zadaniem, które dotyczy lokalnych tradycji kulinarnych propagowanych przez osoby zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich "Róża" w Grębowie.

Zadanie pn. Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!” - zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW Róża, w ramach projektu grantowego pn. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wartość zadania: 32 960,33 zł

Kwota grantu: 32 960,00 zł

A.B.

Comments are closed.