Konsultacje społeczne dot. Aktualizacji LSR

Informujemy, iż w dniu 10 czerwca br., w godz. od 8:00 do 13:00 w Biurze Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w Nowej Dębie (ul. Słowackiego 1a, pok. 14) oraz Biurze Zamiejscowym w Zaleszanach (Plac Kościuszki 5/3) prowadzone będą  konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR.

Celem prowadzonych konsultacji jest dostosowanie LSR do obniżonej kwoty środków, w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu.

Comments are closed.