Konstytucyjna Majówka

W dniu 3  maja 2019 r. w Nowej Dębie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Konstytucyjna Majówka".

Od godz. 16:00 prowadzone były gry i zabawy plenerowe dla dzieci przy współpracy Drużyny Harcerskiej "Jedynka" z Nowej Dęby. Kolejnym elementem świętowania rocznicy Konstytucji 3-go Maja było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości na placu mjr Gryczmana, m.in. przez Burmistrza Nowej Dęby p. Wiesława Ordona. Ze względu na deszczową aurę wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego odbyło się w sali widowiskowej SOK. Piknik uatrakcyjnił koncert zespołu folkowego "Karczmarze", który zgromadził liczne grono miłośników muzyki folkowej. Finałowym punktem pikniku było wspólne biesiadowanie w sali kameralnej z udziałem harcerzy z 2 Drużyny Harcerskiej "Szkwał" z Tarnowskiej Woli, którzy poprowadzili śpiew pieśni patriotycznych i harcerskich. Na wszystkich czekały pieczone kiełbaski, ciepła kawa i herbata, a dla dzieci dodatkowo słodycze.

Celem spotkania był wzrost aktywności społecznej sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz promowanie kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie na organizację wydarzenia pt. "Konstytucyjna Majówka" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.