Konkurs wieńca dożynkowego w trakcie Gminnego Święta Dożynkowego

W dniu 18 sierpnia 2019 r. w Grębowie, Gminne Centrum Kultury w Grębowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Konkurs wieńca dożynkowego w trakcie Gminnego Święta Dożynkowego".

Uroczysty przemarsz orszaku rozpoczął święto dożynkowe w Gminie Grębów. Grupy wieńcowe wraz z gospodarzami zgromadzili się licznie na placu przed Gminnym Centrum Kultury w Grębowie, aby przy akompaniamencie muzyki dętej wspólnie przejść pod Amfiteatr. Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie wieńców oraz uroczyste złożenie darów przez reprezentacje grup wieńcowych.

Wieńce - symbol tegorocznych żniw przygotowało, aż 15 grup działających na teranie całej gminy. Na scenie zostały zaprezentowane prace wykonane przez Akademie Seniorów
z: Grębowa, Stalów, Zabrnia, Żupawy, Zespoły: Grębowianki, Jagoda, Jamniczanki, Jarzębina, Kalina, KGW Róża, Koniczyna, Perełki, Słowianie, Stalowianki i Wydrzowianie.

Grębowianki, jako pierwsze przekazały swój wieniec Wójtowi Gminy Kazimierzowi Skóra, który w swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich całoroczny trud i ciężką pracę, za obecność i chęci kultywowania tradycji obchodów święta plonów.

Następnym punktem programu był występ kapeli Jaśki, która porwała zgromadzoną publiczność do tańca. Dożynki to również bogata oferta gastronomiczna z tradycyjnym jadłem i wesołym miasteczkiem dla dzieci. Wieczorną gwiazdą dożynek był zespół B-QLL oraz pokaz ognia „Leśne Licho”.

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować grupy i organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Wydarzenie umożliwiło zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i kulturalnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminne Centrum Kultury w Grębowie na organizację wydarzenia pt. "Konkurs wieńca dożynkowego w trakcie Gminnego Święta Dożynkowego" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.