Konkurs Wieńca Dożynkowego w Grębowie

W dniu 21 sierpnia 2016 r. na stadionie LZS Grębów rozstrzygnięto Konkurs Wieńca Dożynkowego zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Grębowie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania".

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, po której nastąpiła prezentacja wieńców uczestniczących w „Konkursie wieńca dożynkowego” oraz przekazano wieńce Starostom Dożynkowym. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

W czasie realizowanego wydarzenia prezentowane były płody rolne oraz lokalna twórczość artystyczna związana z ręcznym tworzeniem wieńców dożynkowych. Konkurs Wieńca Dożynkowego w Grębowie był doskonałą szansą na zapoznanie się z historią, tradycją a także charakterem i potencjałem regionu pod względem kulturalnym.

Gminne Centrum Kultury w Grębowie na organizację konkursu uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.