Konkurs „Pyszne smaki lasowiackiej ziemi”

Dom Kultury w Pysznicy oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w Konkursie pn. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi".

Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji charakterystycznych dla danego regionu oraz kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej. Konkurs ma także na celu pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w promocję rodzimych produktów regionalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  1. Kategoria I – produkty i dania mięsne
  2. Kategoria II – produkty i dania jarskie
  3. Kategoria III – wyroby piekarnicze i cukiernicze
  4. Kategoria IV - nalewki i inne napoje tradycyjne

Uczestnikami Konkursu mogą osoby prywatne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które zgłoszą swój udział w konkursie do Organizatora na karcie zgłoszenia (wzór karty jak załącznik do regulaminu].

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie osobiste, mailowe lub telefoniczne pod numer tel. 15 841 01 03  do dnia 13 czerwca 2019 roku.

Finał Konkursu odbędzie się w 16 czerwca 2019 r.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.