Konkurs „Produkt miodem słodzony” oraz próba ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób jedzących miód jednocześnie

W dniu 11 sierpnia 2019 r. w Bojanowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. Organizacja i przeprowadzenie konkursu promocyjnego pt. „Produkt miodem słodzony” oraz próba ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób jedzących miód jednocześnie w trakcie imprezy plenerowej „Dni Miodu 2019”.

Rywalizacja w konkursie kulinarnym "Produkt Miodem Słodzony" polegała na zaprezentowaniu produktów kulinarnych na bazie miodu lub z wykorzystaniem miodu w potrawie. W konkursie wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich jak i osoby indywidualne nie tylko z obszaru LGD, ale również spoza tego obszaru. Jury dokonało oceny potraw zgłoszonych do konkursu biorąc pod uwagę: smak potrawy, oryginalność, łatwość przyrządzenia, czas potrzebny do przygotowania. Dania konkursowe zostały przyjmowane w dniu 11 sierpnia 2019 r. podczas imprezy "Dni Miodu w Bojanowie", o godz. 18.00 zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz dokonano wręczenia nagród. Wyniki konkursu dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie: //gok.bojanow.pl/bojanow/1162-artyku%C5%82-dni-miodu-2019-b.html

Ustanowienie oficjalnego Rekordu Polski w kategorii: Najwięcej osób jedzących miód jednocześnie w trakcie imprezy plenerowej „Dni Miodu 2019” odbyło się 11.08.2019 r. na Boisku sportowym w Parku Podworskim w Bojanowie. Na miejscu obecna była sędzina Biura Rekordów, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem bicia rekordu. Przed rozpoczęciem próby ustanawiania rekordu, przed sceną wyznaczono specjalną strefę dla uczestników. Wszyscy zostali dokładnie policzeni przy użyciu klikerów i na wejściu do strefy otrzymali wafelek z porcją miodu. Sędzina Biura Rekordów potwierdziła oficjalny wynik próby – 568 osób jedzących miód jednocześnie. Wyniki konkursu dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie: //gok.bojanow.pl/bojanow/1162-artyku%C5%82-dni-miodu-2019-b.html

Wydarzenie pozwoliło aktywizować i integrować grupy i organizacje, a także mieszkańców i gości, którzy wzięli udział w imprezie. Wydarzenie umożliwiło zachowanie tradycji kulinarnej i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego i kulturalnego.

Zorganizowane zostało także stoisko promocyjne LGD, na którym realizowana była akcja promocyjno-informacyjna dotycząca działalności LGD oraz założeń strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie na organizację wydarzenia pt. Organizacja i przeprowadzenie konkursu promocyjnego pt. „Produkt miodem słodzony” oraz próba ustanowienia oficjalnego Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób jedzących miód jednocześnie w trakcie imprezy plenerowej „Dni Miodu 2019” uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.