Konkurs na “Lasowiacki barszcz wielkanocny”

W dniu 9 kwietnia 2022 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie wraz ze Stowarzyszeniem  „Lasowiacka Grupa Działania” zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj.  „Konkurs na Lasowiacki barszcz wielkanocny”.

Wydarzenie to było przewodnim punktem podczas Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez SOK w Nowej Dębie. W konkursie brały udział  3 mieszkanki gminy Nowa Dęba, które zaprezentowały swoje tradycyjne barszcze przygotowywane według sekretnych receptur. Jury brało pod uwagę  wykonanie, skład barszczu, dodatki w nim występujące, smak, zapach oraz odpowiednią prezentacje podczas podania. Po ogłoszeniu wyników nastąpiła degustacja barszczu przez zgromadzonych uczestników.

Lokalni wystawcy zaprezentowali świąteczny asortyment tj.: palmy, wianki, stroiki, kartki, serwetki, koszyki, miody itp. które można było zakupić na miejscu.

Wydarzenie miało charakter kulturalno-edukacyjny, jego celem było propagowanie i promocja  obrzędów kultury lasowiackiej, popularyzacja aktywnego i zdrowego spędzenia czasu, integracja środowiska lokalnego oraz wzmocnienie więzi miedzy młodzieżą, dziećmi a dorosłymi. Wydarzenie umożliwiło zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD, przyczyniając się tym samym do rozwoju społecznego
i kulturalnego.

Samorządowy Ośrodek Kultury W Nowej Dębie na organizację pt. „Konkurs na Lasowiacki barszcz wielkanocny” uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

S.S.

 

Comments are closed.