Konkurs leśny podczas Festiwalu lasu – Lipa 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Konkurs leśny podczas Festiwalu lasu - Lipa 2019", które odbędzie się w dniach 14-15 września 2019 r. w miejscowości Lipa (Gmina Zaklików).

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.