Konkurs “Gminnego wieńca dożynkowego” w Knapach

W dniu 21 sierpnia 2016 r. w miejscowości Knapy (gmina Baranów Sandomierski), Ludowy Zespół Sportowy "Kolejarz" Knapy wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali Konkurs "Gminnego wieńca dożynkowego". Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Woli Baranowskiej. Po mszy uczestnicy udali się na stadion sportowy w Knapach, gdzie reprezentacje poszczególnych miejscowości z terenu gminy przekazywały swoje wieńce - "kopki" wybranym zasłużonym dla wsi osobom lub instytucjom. Przekazanie wieńców odbyło się w rytm śpiewek z akompaniamentem kapeli Padwianie. W trakcie części obrzędowej nastąpiła prezentacja 13 wieńców dożynkowych uczestniczących w konkursie "Gminnego wieńca dożynkowego". Oceny i wyboru trzech najładniejszych wieńców dokonało sześcioosobowe jury. Wyróżniono wieńce z trzech miejscowości: Skopanie Górki, Dymitrowa Dużego i Knapów.

Ludowy Zespół Sportowy "Kolejarz" Knapy na organizację Konkursu "Gminnego wieńca dożynkowego" uzyskało dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z: "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.