Koncert – Widowisko Wędrowiec

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Koncert - widowisko Wędrowiec", które odbędzie się w dniu 17 listopada 2019 r. w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Comments are closed.